Odczytywanie danych z bazy – select

Komenda, która służy do pobierania danych z bazy danych to select, w najprostszej postaci ma formę:

select nazwy_kolumn from tabela

Przykład:
select * from books
Przykład działania select *

Znak * oznacza wszystkie obecne kolumny w kolejności zgodniej z tabelami.

Nazwy_kolumn są listą kolumn, które mają zostać zwrócone poprzez zapytanie obecnych w tabeli. Nazwy rozdzielamy przecinkami „,”. Szczegółowe wskazanie kolumn pozwala na pominięcie kolumn, które są nam zbędne lub określenie kolejności.

Uwaga:

Zalecam szczegółowe wskazywanie kolumn – pozwala uniknąć problemów z zmianą kolejności wyników oraz na zmniejszenie ilości przesyłanych danych poprzez sieć w przypadku dużych baz.

Przykład:
select id, author, name from books

Nie jest wymagane podawanie po słowie kluczowym select, a przed słowem from podawania tylko kolumn obecnych w tabeli. Można użyć wyrażeń zwracających jakąś wartość:

Przykłady:
select null as id, name from books
select id, name, 'Janusz' as author from books

Dopuszczalne jest także pominięcie sekcji from.

select 'test'

Takie rozwiązanie jest przydatne wraz z poleceniem insert.

Inne opcje:

Wraz z komendą select mogą występować inne słowa kluczowe, które zwiększają możliwości.. Część z nich zebrałem poniżej, zostaną opisane w innych wpisach:

  • where
  • distinct
  • order by
  • group by
  • having

Dołącz do rozmowy

6 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *