Operatory logiczne: „and”, „or” „not”

W języku SQL możemy wyszczególnić operatory logiczne: and, or oraz not:

AND:

Operator logiczny „i”.

warunek1 and warunek2

Tabela zwracanych wartości operatora and:

warunek1

true

false

true

false

warunek2

true

true

false

false

wartość zwracana

true

false

false

false

Oba warunki muszą być spełnione, aby operator and zwrócił wartość true – warunek był spełniony.

Przykład:
select * from names where name like 'K%' and name like '%A'
Przykład operatora and
OR:

warunek1 or warunek2

Operator logiczny „lub”.

Tabela zwracanych wartości operatora:

warunek1

true

false

true

false

warunek2

true

true

false

false

wartość zwracana

true

true

true

false

Przykład:
select * from names where name = 'Klaudia' or name = 'Krzysztof'
Przykład operatora or
NOT

not warunek

Operator logiczny „not”.

Tabela zwracanych wartości operatora:

warunek

true

false

wartość zwracana

false

true

Przykład:
select * from names where name not like '%a'
Przykład operatora not

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *