Odczytywanie danych z bazy – select distinct, top X, top X percent

Distinct:

Jeśli mamy zdublowane wyniki zapytania select, można się ich pozbyć używając słowa kluczowego distinct.

select distinct nazwy_kolumn from tabela

Przykład:

Dla danych:

Dane testowe
select distinct * from test_data

Powyższe zapytanie zwróci następujące rekordy:

Wynik zapytania: select distinct * from test_data

Ograniczanie ilości rekordów:

Tabele w bazach danych bardzo często zawierają ogromne ilości danych. W celu zmniejszenia ilości pobranych danych, można zawęzić ilość zwracanych wyników używając słowa kluczowego top.

select top X nazwy_kolumn from tabela

X oznacza ilość rekordów, które mają zostać zwrócone.

Inną opcją jest ograniczenie procentowe ilości rekordów:

select top X percent nazwy_kolumn from tabela

W tym wypadku X oznacza procent rekordów, które mają zostać zwrócone.

Przykłady:

Dane w tabeli names:

Top:
select top 3 * from names

Dla powyższej kwerendy otrzymamy następujące wynik:

Przykład: select top 3 * from names
Top percent:
select top 33 percent * from names

Dla takie zapytania otrzymamy:

Przykład: select top 33 percent * from names

Dołącz do rozmowy

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *