Zawężanie zapytań – where

Aby określić warunki dla jakich zapytanie ma zostać wykonane stosuje się słowo kluczowe where. Może występować w zapytaniach select, update, delete – wszędzie tam, gdzie wymagane jest doprecyzowanie zapytania SQL.

Select:

select nazwy_kolumn from tabela

Warunek jest wyrażeniem logicznym, który zawęża wyniki zwracane poprzez zapytanie SQL.

Update:

update nazwa_tabeli set warunki_aktualizacji where warunek

Warunek zawęża rekordy, dla których będą robione zmiany.

Delete:

delete from tabela where warunek

Klauzura where wskazuje, które rekordy mają zostać usunięte z tabeli.

Wyrażenia warunkowe:

W wyrażeniach warunkowych można stosować różne operatory, które zwracają wartości logiczne, np.: arytmetyczne, logiczne, porównania lub funkcje zwracające wynik logiczny.

Nawiasy wprowadzają grupowanie warunków, np.:

select * from books where id > 3 or (id < 2 and author = 'Craig Walls')

Powyższy kod ma zwrócić wszystkie książki z tabeli books o id > 3 lub gdzie id < 2 oraz author = Craig Walls.

Dla danych w tabeli books:

Zawartość tabeli books

Powyższe zapytanie zwróci:

Wynik zapytania: select * from books where id > 3 or (id < 2 and author = 'Craig Walls’)

W przypadku, kiedy dane zawierają wartość null można korzystać z konstrukcji is null lub is not null lub funkcji isnull.

Dołącz do rozmowy

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *