Kasowanie danych – delete

Składnia zapytania SQL kasującego dane z tabeli jest następująca:

delete from nazwa_tabeli where warunek_usunięcia

lub jeśli potrzeba usunąć wszystkie dane z tabeli można użyć wersji bez where:

delete from nazwa_tabeli

Uwaga: Kasując dane z tabeli zawsze się upewnij, czy masz dobrze zdefiniowany warunek, inaczej możesz utracić dane.

Uwaga: Nie można skasować rekordów w tabeli, do których istnieją powiązane dane poprzez klucze obce w innych tabelach.

Jeśli potrzebujesz wyczyścić całą tabelę, być może lepszym pomysłem będzie użycie truncate table. Kwerenda delete zachowuje stan pól automatycznie inkrementowanych.

Przykład:

Dla danych w tabeli names:

Zawartość tabeli names

Poniższy kod skasuje wpisy z id od 1 do 3:

delete from names where id < 4

Po wykonaniu powyższego kodu tabela names będzie zawierać następujące wpisy:

Rezultat kodu delete from names where id < 4

Skasowanie wszystkich danych w tabeli można uzyskać kodem:

delete from names

W w wyniku czego tabela names będzie wyglądać tak:

Wynik komendy: delete from names

Dołącz do rozmowy

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *