Zapis danych do bazy danych – insert into

Insert into realizuje zapis do bazy danych, składnia kwerendy jest następująca:

insert into nazwa_tabeli(nazwy_kolumn) values (wartości)

lub

insert into nazwa_tabeli values (wartości)

oraz

insert into nazwa_tabeli(nazwy_kolumn) select wartości

Wartości muszą być zgodne z polami w bazie, które są przekazywane przez nazwy_kolumn.

Uwaga: Nie zalecam korzystać z wersji bez wyszczególnienia nazw kolumn. Jeśli struktura tabeli, do której zapisujesz dane zostanie zmieniona lub zawiera pola automatycznie inkrementowane, wersja bez nazw kolumn może przestać działać poprawnie.

Uwaga: Operacje dodawana danych do tabeli zazwyczaj powodują założenie lokalnej transakcji.

Przykłady:

Dla tabeli:

create table rt_user_type(
	rt_user_type char(1) unique not null,
	descr varchar(100) not null
)

Dane możemy wprowadzić w następujący sposób:

insert into rt_user_type(rt_user_type, descr) values ('G', 'guest')
insert into rt_user_type values ('N', 'noob')
insert into rt_user_type(rt_user_type, descr) select '?', '?'

Po wykonaniu powyższych zapytań w tabeli rt_user_type zobaczymy nowe wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *