SQL

Kurs podstaw SQL:

W celu własnego usystematyzowania wiedzy, zaczynam tworzyć ten kurs podstaw języka SQL z użyciem głównie dialektu T-SQL. Będę wykorzystywał MsSQL Serwer. Z czasem będę go rozszerzał o kolejne treści. Miłej lektury i sukcesów na wyboistej drodze tworzenie oprogramowania.

Trochę podstaw:
 • Co to jest SQL
 • Dialekt T-SQL
Operacje na strukturze bazy:
Odczyt oraz zapis danych do bazy danych:
Operatory w wyrażeniach:
Więzy integralności:
 • Klucze główne – Primary key
 • Klucze obce – Foreign key
 • Aliasy
 • Łączenie tabel – join
 • Łączenie tabel – left join
 • Łączenie tabel – right join
 • Łączenie tabel – full join
 • Unikalność – unique
 • Modyfikacja tabel – klucze podstawowe oraz obce
Obiekty bazodanowe:
 • Widoki
 • Funkcje
 • Procedury
 • Triggery
Pozostałe:
 • Instrukcja go
 • kursory
 • CTE
 • Wartość NULL
 • Wartości domyślne
 • transakcje
 • Obsługa Xml
 • Konwersja danych – cast and convert
 • case
 • if
 • backup i restore database