Zapis danych do bazy danych – insert into

Insert into realizuje zapis do bazy danych, składnia kwerendy jest następująca: insert into nazwa_tabeli(nazwy_kolumn) values (wartości) lub insert into nazwa_tabeli values (wartości) oraz insert into nazwa_tabeli(nazwy_kolumn) select wartości Wartości muszą być zgodne z polami w bazie, które są przekazywane przez nazwy_kolumn. Uwaga: Nie zalecam korzystać z wersji bez wyszczególnienia nazw kolumn. Jeśli struktura tabeli, do …