Kasowanie bazy danych – drop database

Kod SQL odpowiedzialny za kasowanie istniejącej bazy danych: drop database nazwa_tabeli Przykład: Aby skasować bazę shop wystarczy wykonać poniższy kod: Uwaga: Kasowanie bazy danych jest nieodwracalne i może spowodować utratę ważnych danych.