Odczytywanie danych z bazy – select group by, having

Group by: Bardzo często zachodzi potrzeba zgrupowania danych oraz wyciągnięcia z nich jakiś informacji, np ilości rekordów, wartości średniej, minimalnej itp. Podczas pisania kwerendy select można zlecić silnikowi bazy zgrupowania danych. Służy do tego operator group by. Aby wyciągnąć informacje z zgrupowanych danych, trzeba użyć funkcji agregujących. Podstawowe funkcje agregujące opisałem tutaj. Podstawowa forma użycia …