Kasowanie danych – delete

Składnia zapytania SQL kasującego dane z tabeli jest następująca: delete from nazwa_tabeli where warunek_usunięcia lub jeśli potrzeba usunąć wszystkie dane z tabeli można użyć wersji bez where: delete from nazwa_tabeli Uwaga: Kasując dane z tabeli zawsze się upewnij, czy masz dobrze zdefiniowany warunek, inaczej możesz utracić dane. Uwaga: Nie można skasować rekordów w tabeli, do …