Where – like

Like jest dobrym sposobem, jeśli niezbędne jest znalezienie ciągu znaków pasującego do wzorca. Składnia where z like jest następująca: where badana_wartość like szukane_wyrażenie Przykład: Szukana wartość: Szukanym wyrażeniem jest ciąg znaków, w którym możemy wykorzystywać następujące symbole, tzn. wildcards: % – dowolny ciąg znaków, może być pusty _ – dokładnie jeden znak Przykład: Dla danych …