Operatory logiczne: „and”, „or” „not”

W języku SQL możemy wyszczególnić operatory logiczne: and, or oraz not: AND: Operator logiczny „i”. warunek1 and warunek2 Tabela zwracanych wartości operatora and: warunek1 true false true false warunek2 true true false false wartość zwracana true false false false Oba warunki muszą być spełnione, aby operator and zwrócił wartość true – warunek był spełniony. Przykład: …