Odczytywanie danych z bazy – select

Komenda, która służy do pobierania danych z bazy danych to select, w najprostszej postaci ma formę: select nazwy_kolumn from tabela Przykład: Znak * oznacza wszystkie obecne kolumny w kolejności zgodniej z tabelami. Nazwy_kolumn są listą kolumn, które mają zostać zwrócone poprzez zapytanie obecnych w tabeli. Nazwy rozdzielamy przecinkami „,”. Szczegółowe wskazanie kolumn pozwala na pominięcie …