Odczytywanie danych z bazy w odpowiedniej kolejności – select order by

Kolejność danych ma znaczenie. Możemy wpłynąć na kolejność zwracanych danych, poprzez wskazanie kolumn po słowach kluczowych order by w zapytaniu select. Sortowanie rosnące można zrealizować poprzez: select nazwy_kolumn_do_wyświetlenia from tabela order by nazwy_kolumn lub inny, równoważny zapis: select nazwy_kolumn_do_wyświetlenia from tabela order by nazwy_kolumn asc oraz gdy potrzebujemy posortować dane malejąco select nazwy_kolumn_do_wyświetlenia from tabela …