Kurs podstaw SQL cz. 1

Czym jest język SQL? Język SQL (ang. Structured Query Language) jest strukturalnym językiem zapytań, który jest wykorzystywany do wykonywania operacji na relacyjnej bazie danych. Każda operacja jest nazywana zapytaniem lub kwerendą wykonywaną poprzez silnik bazodanowy. Język SQL jest językiem deklaratywnym, tzn. nie interesuje nas, jak dane zapytanie zostanie wykonane poprzez silnik bazodanowy, tylko interesuje nas …