Operatory porównania

W języku SQL możemy wyróżnić następujące operatory porównania: operator równe = operator mniejsze niż < operator większe niż > operator różne <> operator większe lub równe >= operator mniejsze lub równe <= Wykorzystywane zazwyczaj w warunkach where, zwracają wartości logiczne true, false lub wartość null. Wartość true jest zwracana, gdy warunek jest spełniony, wartość false …