Czyszczenie tabeli – truncate table

Aby wyczyścić tabelę wystarczy użyć kodu: truncate table nazwa_tabeli Jest równoważne z wywołaniem kodu drop oraz kolejno create table. Przykład: Aby wyczyścić tabelę users: Uwaga: Czyszczenie tabeli jest nieodwracalne i może spowodować utratę danych.