Aktualizacja danych w bazie – update

Dane w bazie bardzo często wymagają aktualizacji. Zmianę wartości można zrealizować poprzez kwerendę update. Ogólna składna wyrażenia jest następująca: update nazwa_tabeli set kolumna = wartość where warunki_aktualizacji warunek where jest opcjonalny i można skrócić zapis, jeśli aktualizacja ma dotyczyć wszystkich rekordów w tabeli: update nazwa_tabeli set kolumna = wartość Można zmieniać wiele wartości dla każdego …