Modyfikacja tabel – alter table

Czasem wymaga jest zmiana w strukturze tabeli. Aby osiągnąć to, wystarczy użyć kwerendy alter table. Możemy dodawać pola do tabeli: alter table tabela add kolumna typ Kasować istniejące pola w tabeli: alter table tabela drop column kolumna Modyfikować pola w tabeli(Dla MsSql): alter table tabela alter column kolumna typ Modyfikować możemy także klucze, indeksy itp… …