Zawężanie zapytań – where

Aby określić warunki dla jakich zapytanie ma zostać wykonane stosuje się słowo kluczowe where. Może występować w zapytaniach select, update, delete – wszędzie tam, gdzie wymagane jest doprecyzowanie zapytania SQL. Select: select nazwy_kolumn from tabela Warunek jest wyrażeniem logicznym, który zawęża wyniki zwracane poprzez zapytanie SQL. Update: update nazwa_tabeli set warunki_aktualizacji where warunek Warunek zawęża …