Przełączanie się miedzy bazami – use

Komendą, która służy do przełączania się między bazami danych jest use: use nazwa_bazy_danych Przykład MsSQL – SSMS: Jeśli na naszej bazie istnieje baza o nazwie books, to poniższy kod przełączy aktywną bazę na books: Zmiana aktywnej bazy z poziomu interfejsu SSMS: Korzystając z SSMS możemy wybrać aktywną bazę danych z poziomu interfejsu, domyślnie kontrolka do …