Zmiana nazw kolumn – as

Bardzo często zachodzi konieczność zmiany nazwy kolumny zwracanej poprzez zapytanie select. Domyślną wartością jest nazwa pola w tabeli. Efekt zmiany nazwy kolumny można uzyskać w następujący sposób: Wykorzystując operator as: select nazwa_kolumny as nowa_nazwa from tabela Lub w uproszczony sposób – pomijając operator as: select nazwa_kolumny nowa_nazwa from tabela Uwaga: Zwracane nazwy kolumn poprzez select …