Podstawowe funkcje agregujące – count(), min(), max(), sum() oraz avg()

Podstawowymi funkcjami są: count() – zlicza daną wartość min() – wartość minimalna max() – wartość maksymalna sum() – zwraca sumę elementów avg() – oblicza średnią Wywołania funkcji jest następująca: nazwa_funkcji(argumenty). Count(): Funkcja zwraca zliczoną wartość podaną jako argument. Możemy podać nazwę kolumny po której chcemy zliczać lub użyć znaku *, gdy nie jest to istotne. …