Operatory porównania

W języku SQL możemy wyróżnić następujące operatory porównania:

  • operator równe =
  • operator mniejsze niż <
  • operator większe niż >
  • operator różne <>
  • operator większe lub równe >=
  • operator mniejsze lub równe <=

Wykorzystywane zazwyczaj w warunkach where, zwracają wartości logiczne true, false lub wartość null.

Wartość true jest zwracana, gdy warunek jest spełniony, wartość false w przeciwnym wypadku – gdy warunek jest niespełniony. Wartość null jest zwracana w przypadku, jeśli jednym z argumentów operatora jest wartość null.

Przykłady użycia:

Zakładam następujące dane testowe:

Zawartość tabeli data_values

Operator równe =

Kod który pozwala wyświetlić rekordy, których value1 jest równe value2 to:

select * from data_values where value1 = value2

Rezultatem powyższego zapytania jest:

Wynik kwerendy: select * from data_values where value1 = value2

Operator mniejsze niż <

Aby wyświetlić rekordy, dla których spełniony jest warunek value1 < value2 wystarczy użyć kodu:

select * from data_values where value1 < value2

Uzyskamy:

Wynik zapytania: select * from data_values where value1 < value2

Operator większe niż >

W celu wyświetlenia rekordów, dla których value1 jest większe niż value2:

select * from data_values where value1 > value2

Otrzymamy:

Rezultat: select * from data_values where value1 > value2

Operator różne <>

Działanie operatora różne można zobaczyć wykorzystując poniższy kod:

select * from data_values where value1 <> value2

Rezultatem dla powyższych danych jest:

Wynik zapytania: select * from data_values where value1 <> value2

Operator większe lub równe >=

Aby zobaczyć działanie operatora większe lub równe użyjmy kodu:

select * from data_values where value1 >= value2

Uzyskamy:

Rezultat kwerendy: select * from data_values where value1 >= value2

Operator mniejsze lub równe <=

Działanie operatora mniejsze lub równe można sprawdzić poprzez kod:

select * from data_values where value1 <= value2

Co da następujący wynik:

Wynik dla powyższego zapytania: select * from data_values where value1 <= value2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *