Where – like

Like jest dobrym sposobem, jeśli niezbędne jest znalezienie ciągu znaków pasującego do wzorca.

Składnia where z like jest następująca:

where badana_wartość like szukane_wyrażenie

Przykład:
select * from names where name like 'a%'
Szukana wartość:

Szukanym wyrażeniem jest ciąg znaków, w którym możemy wykorzystywać następujące symbole, tzn. wildcards:

% – dowolny ciąg znaków, może być pusty

_ – dokładnie jeden znak

Przykład:

Dla danych w bazie:

Tabela names
select name from names where name like '_ar%'

Powyższe zapytanie zwróci następujące wynik:

Przykład: select name from names where name like '_ar%’
Uwaga:

Jeśli to możliwe, unikaj wyrażeń, gdzie % jest na innej pozycji niż ostatni znak z prawej strony. Wpływa to bardzo na wydajność zapytania SQL.

MsSql Server:

MsSql Server dopuszcza także inne konstrukcje:

[] – zakres znaków

– przedział od znaku do znaku

^ wykluczenie znaków z nawiasów kwadratowych

Przykłady:
select * from names where name like '[M]%'
select * from names where name like '[M]%’
select * from names where name like '[op]%'
select * from names where name like '[op]%’
select * from names where name like '[^kam]%'
select * from names where name like '[^kam]%’
select * from names where name like '[i-k]%'
select * from names where name like '[i-k]%’

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *